Bir sebze fidesinin 3-4 gerçek yaprağa sahip pişkin bir görüntüde, yeterli köke sahip sağlıklı bir yapıda olması gerekir.

Sebze fidesi:

  • Fidelere uygulanan özel gübrelemelerden dolayı, fidenin kök sistemi çok daha iyi gelişmiş durumdadır.
  • Çiftçinin serasına dikildiğinde vakit kaybetmeden büyür ve gelişir.
  • Hastalıksızdır.
  • Bir sebze fidesinin ilk dört salkımı fidelikte bitki bünyesinde oluşmaktadır. Bundan dolayı sağlıklı üretilmiş bir sebze fidesinin verimi yüksektir.
  • Ayrıca erkencilik sağlar.