BALHAN F1 (Kavun)

BALHAN F1 (Verim Ziraat)
  • Bitkisi güçlü ve yaprakları orta iridir.
  • Hastalıklara mukavemeti çok iyidir.
  • Meyvesi oval, 2-3 kg. ağırlığında netlidir.(kemreli)
  • Meyve eti sert,kalın ve lezzetlidir.
  • Olgunlaşma süresi ortadır.
  • Alçak ve yüksek tünelde, açıkta yetiştirmeye uygundur.