TerraDoc

TerraDoc Nedir ?

TerraDoc® %100 doğal konsantre halde sıvı mikroorganizma içeren gübredir.

“TerraDoc tek hücreli mikroskobik canlı su yosunları içeren bir preparattır. En olumsuz şartlarda yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilen ve bitki gelişiminde önemli rol oynayan aktivatörleri üreten özel olarak seçilmiş alg türlerini içerir. Bu alg türlerinin yine Mikroalg AŞ üretim teknolojisiyle optimum şartlarda bitkiye en yüksek faydayı sağlayacak şekilde üretimi yapılmaktadır. TerraDoc bu özel know-how sayesinde (TürkPatent No: 2016/20144) mümkün olan en yoğun içerikte ve yüksek sayıda canlı alg içerdiği için diğer ürünlerden ayrışmaktadır. Böylece üründen en yüksek fayda/maliyet oranı elde edilmektedir.”

Biyolojik Gübreler: Yüksek Verimli Karbon Tutucu Gübreler – Toprakta Karbon Tutulması

Karbon hapsi (tutulması), organik maddelerin toprakta kontrollü depolanmasıyla ve çevreye kaybedilmesinin önlenmesiyle sağlanır. Tarımda Karbon hapsedilmesi (carbon sequestration) terimi teknik olarak toprakta doğal verimliliği sağlayan organik madde miktarını artırmak anlamında kullanılır.

Tarımda toprakta karbon hapsedilmesi ve doğal verimlilik her zaman aynı anlamdadır. Toprağında organik madde hapsedebilen yetiştiriciler otomatik olarak verimliliklerini artırmış olurlar. Bu ise, ancak topraktaki mikroorganizmaların hayat döngüsü sonucu oluşur. Toprağa yalnızca organik madde eklenmesi, alınabilir karbon oluşturmak için yeterli değildir.

Topraktaki doğal verimlilik milyarlarca mikroorganizmanın, topraktaki organik maddenin tümünü ve/veya bir kısmını kullanarak çok hızlı çoğalıp, yine aynı hızla ölmesi sonucu oluşan maddeler sayesinde ortaya çıkar. Toprak asitleri, toprağın geç soğuyan ve ısınan, dengeli kısmı olan üst toprakta sürekli bir hızlı oluşum-ölüm sürecindeki mikroorganizmaların artıklarından meydana gelir.

Bu nedenle, sadece topraktaki ölü mikroorganizma hücrelerinden oluşmuş toprak asitleri bitki için yararlıdır. Diğer bir değişle, mikroorganizma aktivitesi düşük topraklara dışarıdan verilen organik maddeler (çeşitli tavuk gübreleri, kompostlar, humik asitler vb) tek başlarına toprakta bitkiye faydalı organik maddeyi artırmada yeterli değildirler. Bu nedenle sürdürülebilir yüksek bir verim için biyolojik gübrelerin (mikrobiyal gübreler) kullanılması elzemdir.