Neden TerraDoc ?

Yaratıcının Doğal Besleme Yöntemi!

TerraDoc Bitki ve Toprakların “Kontrol Kulesi”dir!

TerraDoc çalışma prensibini havaalanlarındaki kontrol kulelerine benzeterek açıklayabiliriz. Uçakların alana iniş-kalkışlarını yer ekibiyle koordineli bir şekilde kontrol kuleleri sağlar. Benzer şekilde TerraDoc içinde yer alan milyonlarca canlı alg hücrelerinin her biri toprak ve bitki arasında besin maddelerinin iletimini koordine eden mikroskobik kontrol kulesi memurlarıdır. Algler bu koordinasyonu sağlarken bitki köklerine yerleşerek besin maddelerini fizyolojik ve biyokimyasal olarak en yüksek verim için düzenler. En yüksek verimin elde edilmesi için tüm birincil ikincil ve iz besin elementlerinin doğru miktarda ve bitki tarafından alınabilir formda bulunması gerekir, aksi takdirde tüm besin elementlerinden hangisi en düşük miktarda ise elde edebileceğiniz verimi, diğer elementler yeterli olsa dahi bu besin elementi sınırlar. TerraDoc bütün bu elementleri biyolojik olarak bir nevi şelatlama ile bünyesine alır ve bitkiye ulaştırır, böylece hiç bir besin elementi verimi sınırlayıcı faktör olmaz.

TerraDoc Yapraktan Besleme İçin Tam Bir Besin Paketidir!

TerraDoc içinde yer alan algler bünyelerinde oksin ve stokinin organik maddelerini yoğun miktarda doğal olarak içerirler. Tüm yeşil bitkilerde olduğu gibi bu maddeler alglerin yetiştirilmesi sırasında da yoğun olarak üretilir. TerraDoc bitkilere özellikle yeşil aksamın gelişimi ve meyve büyütme dönemlerinde yapraktan uygulandıklarında bu organik maddeleri ve diğer bitki besin elementlerini tam bir besin paketi şeklinde direk olarak bitkinin stomasından geçerek doğrudan bitkinin kullanımına sunar. Böylece yapraktan uygulanan ve bitkinin alabileceği formda olmayan diğer yaprak gübreleri gibi yapraktan yıkanarak kaybolmaz. Yoğun besin madde paketi bitkiye yaprak hücrelerine ulaştığında ise, konsantrasyon farkı sayesinde yaratılan doğal osmotik basınç sayesinde bitki köklerinden iletim demetlerine besin akışı hızlanır.

Sürdürülebilir ve Sağlıklı Tarım İçin TerraDoc!

Hiç düşündünüz mü; doğal ortamında, ormanlarda ahenk içinde yetişen sağlıklı ve verimli bitkiler NPK gübrelerine ihtiyaç duyuyor mu?

Kimyasal gübrelerin yanlış kullanımı sonucu genel olarak Türkiye topraklarının pH’ı yükselerek tuzluluk artmış, organik madde miktarı azalmış ve mikroorganizmalardan oluşan bir ekosistem olan toprağın yapısı bozulmuştur.

TerraDoc içinde aktif canlılar olan tek hücreli bitkiler (mikroalg) yer almaktadır. Doğal ortamında izole edilip tesisimizde çoğaltılan bu mikroskobik ölçekteki canlılar bitkiye ve toprağa:

  • pH düzenleme, tuzluluğu azaltmada,
  • toprakta doğal florayı geri kazandırmada,
  • ürettiği özel organik maddeler sayesinde, toprağın su tutma kapasitesini artırma ve havalandırmada,
  • bitkinin büyüme hormonlarının üretilmesinin düzenlenmesinde,
  • kılcal köklerin oluşmasını sağlayarak bitkinin besinleri topraktan daha hızlı ve etkili biçimde alabilmesinde,
    zararlı patojenlere karşı bitkinin direncini artırmada,
  • yapraktan uygulandığında besin ve iz elementleri içeriği sayesinde bitkilerin gelişimini hızlandırmada, önemli rol oynar. Kimyasal gübreler tuz halinde bileşikler olduğu için bunların bitki kökleri tarafından direk alınması çok düşük orandadır.

Alınmayan kimyasal gübreler, bitkiye fayda sağlamadan topraktan yıkanarak yer altı sularına karışmakta ve çevreyi kirletmektedir. Dolayısıyla verimi artırmak ve gereksiz gübre kullanımı sonucu ekonomik kayıpların engellenmesinde bu ürün çok faydalıdır.